Mgr. Irena Döményová

Master's thesis

Specifikace některých intervenujících proměnných v paměťovém výkonu

Specifications of some intervening Variables in memory Operations
Anotácia:
V této práci se zabývám výzkumem paměti, zvláštní důraz je pak kladen na problematiku paměťového kódování, kde blíže prozkoumávám otázku vlivu studijního oboru na tento proces. Ale pozornost je věnována i dalším proměnným jako je například lateralita, znalost cizích jazyků či užívání mnemotechnických pomůcek v praktické části výzkumu a v teoretické části dále vliv nootropik, strategií učení, hladiny …viac
Abstract:
This work deals with the memory research, whereas the emphasis is mainly placed on the problems of memory encoding process where I deeply examine the influence of the study field on this process. But in practical part of this work attention is also paid to other parameters, like for instance laterality, knowledge of foreign languages or using of mnemotechnic instruments and in the theoretical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology

Práce na příbuzné téma