Bc. Tomáš Kotačka

Bakalářská práce

Detekční systémy pro studium (ant)agonismu látek a směsí pro retinoidní a thyroidní receptory

Detection systems for studying (ant) agonism of compounds and mixtures for retinoid and thyroid receptors
Anotace:
Retinoidní (RAR a RXR) a thyroidní (THR) receptory patří do nadrodiny jaderných receptorů, které hrají důležitou úlohu v regulaci řady klíčových fyziologických procesů, zejména vývoje, růstu a metabolismu. Aktuální studie poukazují na možné ovlivnění jejich regulace látkami znečišťujícími životní prostředí. Tato práce se zaměřuje na přístupy a metody, které by umožnily citlivou a rychlou detekci látek …více
Abstract:
Retinoid (RAR and RXR) and thyroid (THR) receptors belong to the superfamily of nuclear receptors, which play an important role in the regulation of a number of key physiological processes, especially development, growth and metabolism. Current studies point to the possible influence of their regulation by environmental pollutants. This work focuses on approaches and methods that would allow sensitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Marie Smutná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Toušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta