Mgr. Petra Kopřivová

Bakalářská práce

Performance art a média: rekonstrukce a archivace

Performance Art and Media: Reconstruction and Storage
Anotace:
V bakalářské práci Performance art a média: rekonstrukce a archivace se pokusíme shrnout poznatky z oblasti, která propojuje performance art (příp. live art) ve vztahu k médiím. Rekonstrukce performance art jsou fenoménem, který zahrnuje práci s dokumentací i individuální přínos umělce. Klademe si otázku jak lze původní performanční dílo přetvořit a pojmout, čeho můžeme tzv. remakem performance dosáhnout …více
Abstract:
Bachelors thesis topic is “Performance art and media – reconstructions and storage”. Nowadays, many theoreticians try to find a way how this ephemeral genre of live art could be recorded. First part of my thesis is devoted to the phenomenon of „reconstructions of performance art“. It is connected with artists like Marina Abramović, Barbora Klímová and the Czech art group Rafani. The second part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta