Kateřina Oplová

Diplomová práce

Spotřební chování klientů v oblasti relaxačních lázeňských služeb

Consumer behavior in the wellness and spa services
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do dvou základních celků -- teoretické a praktické části. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi klasickým a relaxačním lázeňstvím, přiblížena historie a význam lázeňství. Dále se teoretická část zabývá merketingovým šetřením jakožto součástí marketingového výzkumu. Stěžejní část diplomové práce tvoří praktická část, která popisuje marketingový výzkum spotřebního chování …více
Abstract:
The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part distinguishes between classic spa and wellness industry, the importance and history of the spa. Furthermore, the theoretical part deals with marketing investigation as part of marketing research. The main part of thesis is practical part, which describes marketing research of consumer behavior in wellness services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Lena Mlejnková
  • Oponent: Alexey Kondrashov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24169

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch