Bc. Prokop Pyszko

Bakalářská práce

Politická strana Soužití ve volbách 2006 - 2010

Political Party Coexistentia in Elections 2006 - 2010
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat působení politické strany Soužití-Coexistentia ve volbách mezi lety 2006 a 2010, a současně zjistit vztah mezi volebními zisky a potenciálem voličstva, kterým je polská národnostní menšina žijící převážně v české části Slezského Těšínska. První kapitoly popisují fungování a zařazení Soužití, volební systémy voleb, jichž se strana účastní a region, kde Soužití působí …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is analyze effect of political party Coexistentia in elections between 2006 and 2010, and concurrently determine link between electoral gains and potential of electorate, which is Polish national minority living predominantly on the Czech side of Cieszyn Silesia. The first chapters describes the operation and inclusion of Coexistentia, electoral system of elections, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondrej Schütz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií