Mgr. Adam Janovský

Advanced ('rigorózní') thesis

Analyzing use of cryptographic primitives by machine learning approaches

Analyzing use of cryptographic primitives by machine learning approaches
Abstract:
Systémy, které implementují kryptografická primitiva a protokoly jsou neustále zlepšovány v mnoha ohledech. Jsou konstruována nová kryptografická primitiva, která nahrazují stárnoucí a slabá primitiva. Rovněž i implementace systémů jsou často předmětem auditu nebo dokonce standardizace. I přesto je možné prohlásit, že kryptografická komunita mnohokrát selhala při snaze implementovat bezpečné systémy …more
Abstract:
Systems that employ cryptographic primitives and protocols are being improved continuously on a multitude of layers. Modern cryptographic primitives have been introduced that have been replacing the weak primitives. Also, the implementations of the systems get frequently audited or even standardized. Still, the security community has failed many times at implementing secure systems, often falling into …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2021
  • Reader: prof. Riccardo Focardi, Dr. Fabrizio Biondi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Computer systems, communication and security / Computer systems, communication and security