Bc. Martin Salát

Diplomová práce

Názor sester pracujících na oddělení ARO na objektivující škály pro hodnocení rizika vzniku dekubitů

The Opinion of nurses, working in the anesthesiology and resuscitation department on objectifying scales for the risk assessment of pressure ulcers
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku v oblasti hodnocení rizika vzniku dekubitů. Výzkumné šetření bylo zpracováno formou kvalitativního výzkumu, za pomoci polostrukturovaných rozhovorů. Bylo zjišťováno, zda všeobecným sestrám na oddělení ARO Nemocnice Jihlava, vyhovuje v současnosti využívaný hodnotící systém pro riziko vzniku dekubitů. Dalším cílem, bylo nalezení nejvhodnější škály pro hodnocení …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on problems in the area of ​​risk assessment of pressure ulcers. The research was processed in the form of qualitative research, using semi-structured interviews. It was investigated whether the general nurses at the ARO Department of the Jihlava Hospital were satisfied with the currently used assessment system for the risk of pressure sores. Another objective was to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta