Mgr. Tereza Bartošová

Master's thesis

Testování „scar hypothesis“ u pacientů s diagnózou depresivní porucha nálady

Testing „scar hypothesis“ in patients with depression disorder diagnosis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá testováním scar hypothesis u osob s diagnózou depresivní porucha nálady v našich podmínkách se zaměřením na osobnostní dimenze v rámci pětifaktorové teorie osobnosti zjišťovaných prostřednictvím dotazníku NEO-PI-R. Pro zjištění depresivní symptomatiky byla oběma skupinám administrována Beckova sebeposuzovací škála depresivity (BDI-II). Scar hypotéza předpokládá rozvoj určitých …more
Abstract:
This thesis deals with the testing scar hypothesis in depressed patients in our conditions focusing on the personality dimensions within the five-factor theory. Personality was measured by NEO-PI-R and depressive symptomatology by Beck Depression Inventory-II (BDI-II). Scar hypothesis suggests the development of certain personality traits is a result of depression and this result persists even after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Synková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology