Bc. Lenka Pešková

Master's thesis

Ekonometrický model determinant cen nemovitostí v Hradci Králové

Econometric Model of Home Prices in Hradec Králové
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Ekonometrický model determinant cen nemovitostí v Hradci Králové“ je vytvoření ekonometrického modelu na základě reálných dat z prodejů nemovitostí. První část práce definuje proměnné, které budou použity pro regresi, a také zkoumá vztahy mezi nimi na základě kontingenčních tabulek a korelační matice. Druhá část práce se věnuje sestavení modelu, transformaci proměnných, interpretaci …more
Abstract:
The goal of the thesis "Econometric Model of Home Prices in Hradec Králové“ is to create econometric model on the basis of real data of sales prices from retailing estates. The first part defines variables, which will be used for regression and explores relations between them on the basis of contingent tables and correlation matrix. The second part attends to creation of model, transformation of variables …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta