Eva ENEKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Kulturní scéna jako měkký faktor rozvoje území města Ústí nad Labem

Cultural scene as the Supporting Factor of Ústí nad Labem Regional Development
Anotace:
Cílem práce je zhodnocení kulturní scény jako jednoho z měkkých faktorů rozvoje území města Ústí nad Labem. První část práce se teoreticky zabývá problematikou lokalizačních teorií, lokalizačních faktorů a pojmem kultura. V druhé části je představeno město Ústí nad Labem, jeho charakteristika. Tato část dále představuje celkovou socioekonomickou charakteristiku města, detailní popis jednotlivých institucí …více
Abstract:
The aim is to evaluate the cultural environment as one of the soft factors of Ústí nad Labem region development. The first part of this thesis is dealing with theoretical background of the industrial location and conception culture. In the second part , there is an introduction of city Ústí nad Labem, its parameters further it concerns the overall socioeconomic characteristics of the city and presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ENEKEŠOVÁ, Eva. Kulturní scéna jako měkký faktor rozvoje území města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj