Bc. Klára Ruttenbacherová

Bakalářská práce

Hodnocení ekonomické situace podniku Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s.

Assessment of the economic situation of the company Agricultural Supply and Purchase Strakonice, a. s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit ekonomickou situaci společnosti ZZN Strakonice a.s. Společnost se zabývá zejména výrobou a prodejem krmných směsí pro hospodářská zvířata. Mezi její hlavní činnosti patří také velkoobchod s rostlinnými komoditami. Těžištěm bakalářské práce je rozbor finančního hospodaření společnosti z pohledu externího uživatele z veřejně dostupných dat za roky 2012 – 2014 …více
Abstract:
The purpose of this paper is to evaluate the economic situation of the company ZZN Strakonice Inc. The company is primarily involved in the production and sale of cattle feed. Their main activities include wholesale vegetable commodities. The main goal of this thesis is an analysis of financial management of the company from the perspective of external users of publicly available data for the years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní