Bc. Petra Slobodzianová

Diplomová práce

Podmínky nároku na odpočet daně u daně z přidané hodnoty

Conditions for Entitlement to the Deduction of VAT
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty. Nejprve uvádí do problematiky samotné DPH spolu s jejím zařazením do daňového systému a osvětlením její harmonizace v rámci Evropské unie. Především pak definuje samotný nárok na odpočet daně a podrobně rozvádí podmínky k jeho uplatnění. Dále vymezuje jednotlivé případy, kdy je odpočet uplatněn v částečné výši, případně dochází …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the right of deduction of value added tax. At first introduces the issue of VAT itself together with its inclusion in the tax system and explaining its harmonization within the European Union. In particular, it defines itself entitled to deduct and details the conditions for its application. Further defines the individual cases where deduction is applied in a partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Sviták
  • Oponent: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní