Theses 

Employer branding společnosti Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o. – David Vrabec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu

David Vrabec

Bakalářská práce

Employer branding společnosti Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o.

Employer branding in Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o.

Anotace: Práce je zaměřena na frekventované téma personalistů většiny podniků, kterým je otázka nedostatku zaměstnanců. Cílem práce je zjištění úrovně employer brandingu společnosti Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o. Pomocí interní a externí analýzy s ohledem na konkurenční společnosti jsou navržena optimalizační opatření. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretické části a vysvětlení základních pojmů a definicím. Druhá část je věnována analýze současného stavu a návrhům na zlepšení. Výsledky zkoumání všech vybraných společností jsou zaneseny v přehledné tabulce. Výsledky společnosti Porsche Inter Auto CZ jsou detailně zhodnoceny spolu s identifikováním slabých a silných stránek. S ohledem na slabé stránky byla navržena optimalizační opatření v oblasti online komunikace.

Abstract: This bachelor thesis is focused on a very discussed topic of most HR specialists, which is the problem of lack of staff. The aim of this thesis is to determinate the level of employer branding in Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o. Using internal and external analysis with regard to competing companies, optimization measures are proposed. The first two chapters are devoted to the theoretical part and explanation of basic concepts and definitions. The second part is devoted to the analysis of current situation and proposals for improvement. Results of the analysis of selected companies are presented in a synoptical table. The results of Porsche Inter Auto CZ are evaluated in detail together with identification of weaknesses and strenghts. Considering weaknesses, optimization measures were proposed in the area of online communication.

Klíčová slova: Lidské zdroje, Personální marketing, Budování značky zaměstnavatele, Automotive

Keywords: Human Resources, Personnel Marketing, Employer Branding, Automotive

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iva Prokopová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/5617 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz