Andrea Prochásková

Diplomová práce

Komunitní přístupy k rozvoji městské části Praha 13

Community attitudes to growth of city part Prague 13
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komunitní přístupy k rozvoji městské části Praha 13. Cílem je zhodnocení využití stávajících konceptů plánování s důrazem na komunitní a participativní přístupy. Teoretická část práce se věnuje představení komunitního plánování společně s jeho rolemi, principy, nástroji a využitím v územním plánování, strategickém plánování a plánování sociálních služeb. Dále se teoretická …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on community attitudes to growth of city part Prague 13. The aim is to evaluate using of planning designs witch lay on community and participative attitudes. Theoretical part of thesis describes community planning with its roles, principals, tools and also describes evaluation of land planning, strategy planning and planning of social services. Theoretical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Jaroslav Macháček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70550