Bc. Jan Novotný

Diplomová práce

Návrh zavedení automatické evidence obalů ve společnosti Faurecia Interiors s.r.o.

Proposal to implement automatic packaging registration at Faurecia Interiors s.r.o.
Anotace:
Práce se zaměřuje na návrh zavedení technologie automatické identifikace do společnosti Faurecia Pardubice Interiors s.r.o. Jsou zde rozvedeny především technologie čárových kódů a RFID, díky kterým by společnost měla být schopna vést databázi vratných obalů.
Abstract:
The work focuses on suggestion of automatic identification for Faurecia Interiors Pardubice s.r.o. Most of the work is focused on bar codes and RFID technology, which should be able to help with creating database of return packaging.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotný, Jan. Návrh zavedení automatické evidence obalů ve společnosti Faurecia Interiors s.r.o.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera