Veronika Stávková

Bachelor's thesis

Zhodnocení přínosu implementace guerillového marketingu z hlediska návratnosti investic

Assessing the benefits of implementing Guerrilla marketing in terms of return on investment
Anotácia:
Stávková, V., Nečas, I. Zhodnocení přínosu implementace guerillového marketingu z hlediska návratnosti investic. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá určením výhodnosti při využití guerillového marketingu konkrétními podniky z hlediska návratnosti investičních prostředků. Literární rešerše zahrnuje charakteristické znaky guerillového marketingu a metriky …viac
Abstract:
Stávková, V., Nečas, I. Assessing the benefits of implementing Guerrilla marketing in terms of return on investment. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018. Bachelor thesis deals with the determination of the advantage of using the Guerrilla marketing by specific businesses in terms of return on investment. Literary recherche includes features of Guerrilla marketing and metric, that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Igor Nečas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta