Bc. Monika Crháková

Diplomová práce

Reading Development in Pre-School Age

Reading Development in Pre-School Age
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá čtením předškolním dětem ve školkách a rodinách a způsoby, kterými mohou být děti podporovány ke čtenářství. Nabízí učitelům a rodičům rady, inspiraci a informace o čtení knih dětem, kterými se pokouší pomoci učitelům, ale hlavně rodičům dětí. Teoretická část práce se zabývá vývojem dětí a informacemi, které mohou být využity při čtení dětem. Praktická část prezentuje …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on reading to pre-school children in kindergartens and families and on the methods that can be used in order to support children in reading. It tries to help teachers and mainly parents by offering advice, inspiration and information about reading books to children. The theoretical part of the thesis deals with the development of children and information that can be used …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta