Bc. Václav FILIP

Diplomová práce

Strategie řízení vztahů se zákazníky pojišťovny Allianz, a. s.

Strategy of customer relationship management of Allianz insurance company
Anotace:
Diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Shrnuje strategický přístup k tvorbě uceleného funkčního CRM modelu, přičemž zohledňuje oborová specifika pojišťovacího trhu. Výstupy této práce slouží jako podklad pro strategické rozhodnutí o implementaci zvolených nástrojů do činnosti pojišťovny Allianz. Výsledkem implementace je změna produktově …více
Abstract:
The disertation describes the development of strategy of customer relationship management of Allianz insurance company. It summarizes the strategic approach for setting-up a comprehensive CRM functional model, while respecting features specific of the insurance market. The output of this work serves as a basis for a strategic decision to implement selected tools into the Allianz company. The implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2012
Zveřejnit od: 14. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIP, Václav. Strategie řízení vztahů se zákazníky pojišťovny Allianz, a. s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe