Mgr. Lucie Zieglerová

Bakalářská práce

Proměna vnímání volného času při změnách životní situace v rámci ontogenetického vývoje

Changes of perception of leisure during the life situation changes in the ontogenetic development
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá proměnou vnímání volného času při změnách životní situace v rámci ontogenetického vývoje. Celý text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. První část se zabývá teorií potřebnou k tomu, aby mohl být realizován výzkum. Její součástí je popis samotného pojmu volný čas, jeho hodnota, funkce a aspekty. Nechybí ani stručné rozebrání tématu ontogeneze lidské psychiky …více
Abstract:
This thesis focused on transformation of the perception of leisure time during the life situation changes in the ontogenetic development. Full text is divided into theoretical and practical parts. The first part deals with the theory necessary for it to be involved in the research. It includes a description of leisure, its value, features and aspects. There is a brief examination of the topic ontogeny …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta