Theses 

Postavení privátní značky obchodního řetězce – Barbora NOVÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Barbora NOVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Postavení privátní značky obchodního řetězce

Market position of a private label

Anotace: Bakalářská práce zpracovává téma "Postavení privátní značky obchodního řetězce". Cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení rozvoje privátní značky na základě zjištění spotřebitelského vnímání pozice značky vybraného obchodního řetězce na českém trhu. Vedlejším cílem je ověřit hypotézy o vnímání pozice privátní značky vybraného maloobchodního řetězce. Pro dosažení cílů byla použita metoda kvantitativního výzkumu a to dotazníkové šetření. Následně byly zpracovány výsledky a návrhy na zlepšení.

Abstract: This bachelor thesis works with the theme "Market position of a private label". The aim of this bachelor thesis is to propose the development of the private label based on the consumers perception of the position of the label of chosen retail chain on the czech market. Secondary objet is to verify the hypotheses about the perception of the position of the same private brand. To achieve the main objectives was used qualitative research (survey). Subsequently, the processed results and suggestions for improvement.

Klíčová slova: Privátní značka, značka, spotřebitel, marketingový mix, respondenti, marketing, prodej, kvalita, cena, rozvoj privátní značky.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2014
  • Zveřejnit od: 5. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan ŠALAMOUN

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.9.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 9. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31695 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVÁČKOVÁ, Barbora. Postavení privátní značky obchodního řetězce. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz