Roman KADLEC

Bakalářská práce

Šíření hluku z větrných elektráren

Propagation of noise from wind turbines
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je na téma hluk z větrných elektráren a jeho vliv na lidský organizmus. Celá práce je rozčleněna do šesti kapitol. V první kapitole jsou rozebrány základní vlastnosti zvuku. V další části je uveden rozbor hluku, jeho obecné zdroje a vliv klimatických podmínek na šíření hluku. Ve třetí části jsem uvedl za pomocí odborné literatury možné zdroje hluku z větrných elektráren …více
Abstract:
This bachelor thesis is addressing problem about noise from wind power plants and their influence on human organism. This bachelor work is split into six parts. The first part is dealing with the basic characteristics of sound. In the next part there is an analysis of noise, it's basic sources and influence of climatic conditions on spreading of the sound. In the third part I have stated, with help …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Kabešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLEC, Roman. Šíření hluku z větrných elektráren. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/