Mgr. Lenka Láchová

Bachelor's thesis

Rozšíření chudoby ve světě a jeho změny

Global geography of poverty and its changes
Anotácia:
Přes ekonomický růst ve smyslu zvyšování HDP a přes neustále proudící rozvojovou pomoc mezinárodních organizací, vlád i neziskových organizací zůstává počet i podíl lidí žijících v chudobě vysoký. Tato práce se převážně věnuje rozšíření chudoby ve světě a jeho vývoji v období 1990 až 2012. Mimo to je pozornost věnována definování pojmu chudoba, vysvětlení příčin vzniku chudoby, vlastnímu popisu jednotlivých …viac
Abstract:
Despite of economic growth (i.e. GDP growth) and development organization's, gowernment’s and non-profit organization’s help, the number of people who still live in poverty is high. This thesis mainly deals with the global dissemination of poverty and it’s changes (1990 to 2012). Besides that, the thesis is focused on definition of poverty, its causes, concepts, and ideaology. The thesis also contains …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta