Bc. Daniela Kuruczová

Diplomová práce

Osobnostně kognitivní determinanty způsobu odpovídání na otázky v dotaznících

Individual differences in responding to questionnaire items
Abstract:
This study focuses on relationship between tendency to think effortfully and responding to questionnaire items about attitudes. Tendency to think effortfully is represented by two variables - need for cognition and System 2 from dual-process theories, which is measured by Cognitive reflection test (Frederick, 2005). The study was set into situation, explained by the belief-sampling model (Tourangeau …více
Abstract:
V mojej práci som sa zaoberala súvislosťou prirodzenej tendencie premýšľať a odpovedania na otázky o postojoch. Tendencia premýšľať bola reprezentovaná konštruktom need for cognition a tiež Systémom 2 z dual-process teórií, ktorý bol meraný pomocou testu kognitívnej reflexie (Frederick, 2005). Výskum bol zasadený do situácie ovplyvnenia kontextom pri odpovedaní na otázku o postoji v rámci belief-sampling …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií