Bc. Tomáš PLENER

Diplomová práce

Studium působení přírodních disturbancí v přirozených horských lesích Jižní Koreje pomocí dendrochronologických metod

Study of effects natural disturbance in the natural mountain forests in South Korea by using dendrochronological methods
Anotace:
Práce se zabývá působením přirozených disturbancí způsobených tajfuny na přirozenou dynamiku primárních horských lesů Jižní Koreje. Dalšími předměty práce jsou: studium změn charakteristik a působení tajfunů vlivem globálních klimatických změn a posouzení ekologických nároků dřevin. Studium je založeno na využití dendrochronologických metod.
Abstract:
This study deals with the effect of natural disturbance caused by typhoons on the natural dynamic of primary mountain forests of South Korea. Further study subjects are change of typhoon characteristics and influence caused by the global climatic change and evaluation of ecological requirements of woody plants. The study is based on dendrochronological methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
 • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLENER, Tomáš. Studium působení přírodních disturbancí v přirozených horských lesích Jižní Koreje pomocí dendrochronologických metod. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses m141l1 m141l1/2
18. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2016
Bulanova, L.
19. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.