Ing. Jan Opatrný

Master's thesis

Nové produkty na derivátovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a jejich vazby na promptní trh

New Products on the Derivative Market of the Prague Stock Exchange and Their Ralations to the Spot Market
Anotácia:
Tato diplomová práce zkoumá nový derivátový trh na Burze cenných papírů Praha. Na začátku práce je charakterizován derivátový trh a vymezeny jeho produkty. Poté jsou definovány a popsány futures kontrakty se zaměřením na akciové futures. Pozornost je také věnována certifikátům a warrantům. Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení celkového stavu těchto produktů na Burze cenných papírů Praha …viac
Abstract:
This thesis explores a new derivative market on Prague Stock Exchange. At the beginning of work is characterized by a derivative market, and delimitate its products. After it are defined and described futures contracts, with a focus on stock futures. Attention is also paid to the certificates and warrants. The main objective of this thesis is to evaluate the general condition of these products on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services