Bc. Andrea Bielaková

Bakalářská práce

Vyšetření antinukleárních protilátek u systémových chorob pojiva

Antinuclear antibodies testing in connective tissue diseases
Anotace:
Práce se zabývá metodami vyšetření antinukleárních protilátek, které slouží k diagnostice systémových chorob pojiva. Jsou popsána nejdůležitější systémová onemocnění, jako je systémový lupus erythematodes nebo Sjögrenův syndrom. Dále se práce zabývá jednotlivými typy antinukleárních protilátek a metodami jejich vyšetření, ke kterým patří nepřímá imunofluorescence, ELISA a imunoblot. Poslední kapitola …více
Abstract:
The work deals with examination methods of antinuclear antibodies that serve to diagnostics of connective tissue diseases. The most important diseases like systemic lupus erythematodes or Sjögren's syndrome are described. Further deals the work with individual types of antinuclear antibodies and methods of their examination; among them rank indirect immunofluorescence, ELISA and immunoblotting. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta