Anna Sajdoková

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{}Křesťanství ve výtvarné fotografii 21. století\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb:\nl{}Boží služby\nl{}b) volný výstavní soubor:\nl{}Zpověď

1. Theoretical part: Christianity in Art Photography of the 21st Century 2. Practical part: a) Confession b) God's Service
Anotace:
Tato prace resi tema krestanstvi v soucasne fotografii a jejiho odkazu na malbu a biblickou tematiku.Taky polemizuje nad jednotlivymi nabotenskymi symboly a alegoriemi, ktere ve fotografii vystupuji a zameruje se tak na jejich poutiti v kontextu umelecke exprese.
Abstract:
This work deals with the topic of Christianity in contemporary photography and its links to painting and biblical themes. It also arguments over specific Christian symbols and allegories used in photography and I concentrate on its purpose in the context of artistic expression.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015
Zveřejnit od: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Tůmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sajdoková, Anna. 1. Teoretická část:\nl{}Křesťanství ve výtvarné fotografii 21. století\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb:\nl{}Boží služby\nl{}b) volný výstavní soubor:\nl{}Zpověď. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie