Bc. Petra Jílková, DiS.

Diplomová práce

Risk management vybrané firmy

Risk Management in the Selected Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením risk managementu společnosti podnikající v ob-lasti rafinerského průmyslu. Samotná analýza negativně působících hrozeb je dále apliko-vána přímo v jednom z jejích odštěpných závodů. V teoretické části jsou uvedeny a objas-něny pojmy jako riziko, risk management a analýza rizik. Praktická část poté zahrnuje po-znatky přímo z provozu konkrétní čerpací stanice, v …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the risk management for a company operating in the refinery. The analysis of the negative threats is directly applied in one of its branch. In the theoretical part a risk, risk management and risk analysis are mentioned and explained. The practical part includes knowledge from the operation of the petrol station where the investigation was carried out. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jílková, Petra. Risk management vybrané firmy. Uherské Hradiště, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Bezpečnost společnosti