Bc. Jana Vlačihová

Master's thesis

Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal

The effect of selected factors on the activated sludge
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na odstraňování dusičnanů a s tím souvisejícího organického znečištění z modelových odpadních vod pomocí různých aktivovaných kalů. Pozornost je také věnována vybraným faktorům, které mají významný vliv na činnost aktivovaného kalu. V teoretické části je řešena problematika odpadních vod, včetně jejich mikrobiologie a dotčené legislativy. Dále se teoretická část věnuje …more
Abstract:
This thesis is focused on the removal of nitrate and the organic pollution from model wastewater by using various activated sludge. Attention is also given to selected factors that have an important effect on the activity of activated sludge. The theoretical part deals with the issues of wastewater, including microbiology and the concerned legislation. Furthermore, the theoretical part deals with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vlačihová, Jana. Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická