Bc. Kristýna Mrázová

Master's thesis

Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno

Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno
Abstract:
Diploma thesis is researching and comparing the approaches to teaching reading in English classes at two primary schools in Brno, namely at St. Cyril and Methodius Comprehensive School and at Čejkovická Primary School. The thesis consists of both theoretical and practical part. The theoretical part examines several aspects connected to teaching reading in English, among others possible problems with …more
Abstract:
Diplomová práce zkoumá a porovnává přístupy k učení čtení v hodinách angličtiny na dvou základních školách v Brně, jmenovitě na Cyrilometodějském gymnáziu a na Základní škole Čejkovická. Tato práce se skládá jak z teoretické, tak z praktické části. Teoretická část se zabývá různými aspekty spojenými s učením čtení v angličtině, mimo jiné např. možnými problémy se čtením v cizím jazyce, procesem výuky …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Katarína Lexová, M.A.
  • Reader: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature