Ing. Marian Novotný

Diplomová práce

Podnikatelský záměr - založení nového hotelu

Business intent - foundation of a new hotel
Anotace:
Diplomová práce „Podnikatelský záměr – založení nového hotelu“ předkládá podnikatelský záměr založení nového hotelu ve Špindlerově Mlýně. Jedná se o zakladatelský podnikatelský záměr, který majitel připravil před samotným zahájením podnikatelské činnosti. Práce se věnuje širokému spektru faktických aspektů fungování hotelu a je podložena detailní finanční ana- lýzou nákladů, výnosů a financování podnikání …více
Abstract:
The thesis „Business Intent – Foundation of a New Hotel“ introduces business intent of foundation of a new hotel in Špindlerův Mlýn. It is a starting business intent which has been prepared before the initiation of business activity. The thesis considers wide range of real aspects regarding entrepreneurial activities in hotel operations. It is based on detailed financial analysis of costs, revenues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Martina Miskolczi
  • Oponent: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance