Mgr. Kamila Jonášová

Bachelor's thesis

Metodická příručka „Na zahradě“ pro výuku environmentální výchovy v mateřské škole

Methodical manual "In the garden" for environmental education in kindergarten.
Abstract:
Ve své práci se věnuji tématu environmentální výchovy v prostředí zahrady mateřské školy, potažmo jejího nejbližšího okolí. V teoretické části práce objasňuji základní pojmy environmentální výchovy, její legislativní zakotvení, význam venkovního prostředí, popisuji vhodné metody, ale také možná úskalí. V praktické části práce ukazuji možnosti realizace vybraných témat z oblasti environmentální výchovy …more
Abstract:
In the thesis I present the topic of environmental education in the garden of a kindergarten and its closest surroundings. In the theoretical part of the thesis basic terms of environmental education along with its legislation and significance of outdoor environment are explained. Suitable methods as well as difficulties are also described. Practical part focuses on possible realization of chosen topics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta