Bc. Markéta Kubátová

Diplomová práce

Umělecké ztvárnění těla prostřednictvím oděvu

Artistic rendition of the body through the clothing
Anotace:
Ústředním tématem diplomové práce Umělecké ztvárnění těla prostřednictvím oděvu je problematika znalosti lidského těla v módě. V teoretické části práce je nastíněn vývoj anatomických znalostí lidského těla ve výtvarném umění a módě haute couture. Práce rovněž mapuje tvorbu módních návrhářů, kteří se ve svých kolekcích opírají o znalosti lidského těla. Praktická část diplomové práce je realizace autorské …více
Abstract:
The main topic of diploma thesis Artistic rendition of the body through the clothing is the issue of knowledge of the human body in fashion. The theoretical part outlines the development of anatomical knowledge of the human body in art and haute couture fashion. The thesis also presents work of fashion designers who based their fashion collections on knowledge of the human body. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. ak. soch. Jiří Sobotka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba

Práce na příbuzné téma