Viktor Jakš

Bakalářská práce

Streaming DVB-T signálu pomocí embeded zařízení založeném na procesoru ARM

Streaming of DVB-T Signal using Embeded Device Based on ARM Processor
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit systém, který bude vysílat televizní obsah do počítačové sítě. Ten bude získáván z digitálního pozemního televizního vysílání. Podporován bude nejen současný typ vysílání DVB-T, ale i nadcházející DVB-T2. Bude kladen důraz na jednoduché ovládání systému, přehlednost a snadnou konfiguraci. Systém bude pracovat naprosto samostatně, takže po jeho spuštění nebude vyžadována …více
Abstract:
The goal of this thesis is to create a system, which will stream television content into computer network. The content will be obtained from digital terrestrial video broadcasting. Supported will be the actual type of broadcasting DVB-T and also the upcoming DVB-T2. Emphasis will be put on easy use of the system, clarity and easy configuration. The system will run totally independently, so it will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: David Seidl
  • Oponent: Petr Olivka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma