BcA. Silvie Kudelová

Bachelor's thesis

Dech a hlas jako nástroj k otevírání emocí v těle skrze vibrace

Breath and voice as a tool for opening body emotions through vibrations
Anotácia:
Bakalářská práce „Otevírání emocí v těle skrze dech a hlas“ se zabývá teoretickými i praktickými zkušenostmi práce s dechem a hlasem. Opírá se o zkušenosti ze setkání na workshopech a kurzech s Ivanou Vostárkovou, s Feng-yün Song a s Idou Kelarovou. V rámci práce je popsán průběh jednotlivých kurzů, způsob práce každé z lektorek i osobní reflexe na tato setkání.
Abstract:
Bachelor thesis "Opening emotions in the body through breathing and voice," deals with theoretical and practical experience of working with breath and voice. It is grounded in the experience of meeting Ivana Vostárková, Feng-yun Song and Ida Kelarová on their workshops and courses. Thesis describes a process of each course, method of work of each lecturers and personal reflections on these meetings …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Anna Čonková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/jjqky/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / odbor:
Dramatic Arts / Physical Theater

Práce na příbuzné téma