Bc. Erika Mirová

Diplomová práce

Současné technologie ve vzdělávání v zoo a design vzdělávací úlohy v kontextu virtuální reality

Current technologies in education in zoos and the design of an educational task in the context of virtual reality
Anotace:
Diplomová práce „Současné technologie ve vzdělávání v zoo a design vzdělávací úlohy v kontextu virtuální reality“ se zabývá vzděláváním a technologiemi v souvislosti se zoologickými zahradami. V úvodu práce je krátce popsáno legislativní ukotvení zoologických zahrad a jejich vzdělávací role. Druhá kapitola představuje výsledky rešerše, která zjišťovala, o jakých tématech zoologické zahrady vzdělávají …více
Abstract:
The diploma thesis „Current technologies in education in zoos and the design of an educational task in the context of virtual reality“ deals with education and technologies related to zoological gardens. The first part of the thesis briefly describes the legislative framework of zoological gardens and their educational role. The second chapter presents the results of the research which was focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta