Bc. Miroslava Němcová, DiS.

Bakalářská práce

Integrace a vzdělávání cizinců v Jihomoravském kraji

Integration and education of foreigners in South Moravian Region
Anotace:
Bakalářská práce „Integrace a vzdělávání cizinců v Jihomoravském kraji“ pojednává o možnostech, které mají imigranti, čili přistěhovalci, k plnému začlenění se do české společnosti. Zároveň jde o zjištění, jaké mají možnosti ke vzdělávání, zda jsou dostačující, jestli jsou plně využívané, a jak se daří těmto lidem začlenit do majoritní společnosti v Jihomoravském kraji. V bakalářské práci je také prezentováno …více
Abstract:
A bachelor thesis "Integration and Education of Foreigners in the South Moravian Region" is dealing with the possibilities that immigrants, so that incomers, have here for their full integration into the Czech society. At the same time, it seeks the possibilities for their education, whether these are sufficient and fully exploited by them and how they are capable to integrate themselves into the majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta