Bc. Ondřej Bucek

Master's thesis

Komparace vývoje trhu nákladní železniční dopravy v Německu a Francii

Comparison of freight railway market in Germany and France
Abstract:
Mezi roky 1990 a 2011 došlo na trzích s železniční nákladní dopravou v Německu a Francii k odlišnému vývoji objemu nákladní dopravy. Zatímco železniční nákladní přeprava v Německu v poslední dekádě zaznamenala růst, ve Francii je tomu naopak, pozorujeme setrvalý pokles. Cílem mé práce je podrobná analýza obou těchto trhů a identifikace příčin rozdílného vývoje. Jako možné determinanty odlišného vývoje …more
Abstract:
On the market of rail freight transport in Germany and France we observe very different development between 1990 and 2012. In the last decade we can see the growth of transport volumes in Germany, but on the other hand, in France we observe a decline. The object of my thesis is to analyze the both markets and try to identify the causes of this divergent development. As possible determinants of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta