Bc. Ondřej Bucek

Diplomová práce

Komparace vývoje trhu nákladní železniční dopravy v Německu a Francii

Comparison of freight railway market in Germany and France
Anotace:
Mezi roky 1990 a 2011 došlo na trzích s železniční nákladní dopravou v Německu a Francii k odlišnému vývoji objemu nákladní dopravy. Zatímco železniční nákladní přeprava v Německu v poslední dekádě zaznamenala růst, ve Francii je tomu naopak, pozorujeme setrvalý pokles. Cílem mé práce je podrobná analýza obou těchto trhů a identifikace příčin rozdílného vývoje. Jako možné determinanty odlišného vývoje …více
Abstract:
On the market of rail freight transport in Germany and France we observe very different development between 1990 and 2012. In the last decade we can see the growth of transport volumes in Germany, but on the other hand, in France we observe a decline. The object of my thesis is to analyze the both markets and try to identify the causes of this divergent development. As possible determinants of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta