David ŠIKEL

Bakalářská práce

Banální zátiší (strukturovaná malba až asambláž)

Banal still life (structural painting to assemblage)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je znázornění výjevů z fotografií, pořízených v bytovém domě. Konkrétně se jedná o prostory, jež jsou vyobrazeny v cyklu devíti maleb o velikosti 690 mm x 1000 mm, doplněných asamblážemi. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část bakalářské práce se skládá z úvodu do vybrané techniky rysu a malby, kapitol zabývajících se současnými českými umělci a …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is visualization of scenes of photos taken in apartment building. Particularly these scenes are places captured in set of nine paintigs completed by assemblages of size 690 mm x 1000 mm. Work contains two parts: theoretical and practical. The theoretical part of the work consists of introduction to used techniques of lineament and paint, chapters dealing with contemporary …více
 

Klíčová slova

malba rys zátiší asambláž
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Mgr. Stanislav Poláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIKEL, David. Banální zátiší (strukturovaná malba až asambláž). Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání