Bc. Luboš Kulík

Diplomová práce

Dopravní výchova pro žáky SŠ

Traffic Education for College Students
Anotace:
ANOTACE Bc. Luboš Kulík – zpracování magisterské diplomové práce. Diplomová práce „Dopravní výchova pro žáky SŠ“. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí diplomové práce JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová. Brno 2018, 125 s. Hlavním cílem této magisterské diplomové práce je zmapovat aktuální úroveň znalostí žáků středních škol v oblasti dopravní výchovy s důrazem na bezpečnostně právní …více
Abstract:
ABSTRACT Bc. Luboš Kulík – processing of master diploma thesis. Master thesis ‘Traffic Education at Secondary Schools’. The Faculty of Education of Masaryk University in Brno. The leading supervisor JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová. Brno 2018, 125 p. The main aim of this master diploma thesis is to map the current level of knowledge of secondary school students in the area of traffic education with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta