Mgr. Alena Kubíková

Bakalářská práce

Metody kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ

Critical thinking methods in Czech language and literature lessons in upper primary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá inovativními metodami kritického myšlení. Práce je rozdělena do dvou částí. V rámci teoretické části je vysvětlen termín výuková metoda a stručně jsou přiblíženy rozdíly mezi tradičními a inovativními výukovými metodami. Práce následně pojednává o kritickém myšlení. Hlavní pozornost je soustředěna na třífázový model učení E-U-R a program Čtením a psaním ke kritickému myšlení …více
Abstract:
Bachelor thesis occupies with critical thinking as an innovative teaching method. The thesis is divided into two parts. The theoretical part explains a term of teaching method and briefly describes differences between traditional and innovative teaching methods. Next the thesis deals with critical thinking. The main attention is paid to a three-phase educational model E-U-R and programme Reading and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vladimíra Neužilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta