Bc. Daniela Botiková

Diplomová práce

Vplyv pravidelnej aeróbnej fyzickej aktivity na hodnoty krvného tlaku vrcholových a rekreačných športovcov

The effect of regular aerobic endurance physical exercise on blood pressure in well trained athletes and recreational athletes
Abstract:
This study discuses the effect of an aerobic endurance physical exercise in individually specified intensity, in form of run, on post-exercise blood pressure in a group of young normotensive men, recreational runners and orienteering runners. There was a spiroergometric stress test carried out in order to evaluate parameters of total power and aerobic capacity. We specified the ventilation anaerobic …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá vplyvom aeróbnej pohybovej aktivity individuálne stanovenej intenzity, vo forme behu, na pozáťažové hodnoty krvného tlaku skupiny mladých normotenzných rekreačných bežcov a orientačných bežcov. V rámci štúdie bolo uskutočnené záťažové spiroergometrické vyšetrenie, na základe ktorého boli zhodnotené parametre výkonnosti a aeróbnej kapacity. Určený bol aj ventilačný anaeróbny prah …více
 
 
Jazyk práce: slovinština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie