Theses 

K problému adaptace dětí na prostředí MŠ – Bc. Markéta Faltýnková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Bc. Markéta Faltýnková

Bakalářská práce

K problému adaptace dětí na prostředí MŠ

The problem of adaptation of children in kindergarten

Anotace: V bakalářské práci jsme se zaměřili na téma „K problému adaptace dětí na prostředí mateřské školy“. V teoretické části se zabýváme charakteristikou adaptace, vymezením fází adaptace, faktorů adaptace, maladaptačními projevy. Zabýváme se také socializací z hlediska předškolního období, sociálního prostředí v mateřské škole a zvláštnostmi předškolního věku v rámci sociálního vývoje. V aplikační části zjišťujeme, jak učitelky hodnotí projevy z hlediska frekvence, závažnosti a zvladatelnosti, jak je spolu s rodiči řeší, co by jim pomohlo pro efektivnější práci.

Abstract: We have focused on the theme „The problem of adaptation of children at the kindergarten“ in my bachelor thesis. The theoretical part deals with the characteristics of adaptation, defining the stages of adaptation, adaptation factors, speeches of maladaptation. We have also focused on socialization in terms of pre-school period, the social environment in kindergarten and pre-school age specifics in social development. In the research part we have to find out how teachers evaluate expressions in terms of frequency, severity and manageable, how they cooperate with children’s parents, what should help them for more effective work.

Klíčová slova: adaptace, maladaptační projevy, socializace, sociální prostředí, předškolní období

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 04:00, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz