Mgr. Roman VÉGH, DiS.

Bakalářská práce

Toxicita vybraných léčiv užívaných v akutní medicíně

Toxicity of selective pharmaceuticals used in emergency medicine
Anotace:
Tato rešeršní práce shrnuje poznatky z oboru farmakologie a toxikologie léčiv, která se užívají v akutní medicíně. Je rozdělena do dvou částí. Část teoretická pojednává o obecné toxikologii léčiv a jejím významu. Dále jsou vysvětleny pojmy ,dávka? a ,terapeutická šíře?. Stěžejními oddíly jsou farmakokinetika zabývající se osudem léčiv v organismu a farmakodynamika studující účinek léčiv na organismus …více
Abstract:
This search labour summarises knowledge from branch pharmacology and toxicology of pharmaceuticals, that are using in emergency medicine. Labour is divided to two sections. Teoretic section treats of general toxicology of pharmaceuticals and its meaning. Below notions ,doses? and ,therapeutic area? are expleined. Fundamental sections are pharmacokinetics, studying destiny drugs in organism and pharmacodynamics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009
Zveřejnit od: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÉGH, Roman. Toxicita vybraných léčiv užívaných v akutní medicíně. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie