Theses 

Smírčí kříže a boží muka v mikroregionu Policko – Kristýna Lantová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví - historie

Kristýna Lantová

Bakalářská práce

Smírčí kříže a boží muka v mikroregionu Policko

Reconcilication Crosses and Calvary in Region Policko

Anotace: Bakalářská práce se zabývá soupisem smírčích křížů, božích muk a jiných kamenných křížů v mikroregionu Policko, který zahrnuje obce Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl a Velké Petrovice. Každá taková památka v oblasti Policka je zaměřena pomocí GPS zařízení, je provedena fotografická dokumentace a udělán soupis s popisem a bližšími informacemi, které byly dohledány především pomocí literatury a archivních fondů. Práce také seznamuje s terminologií a typologií týkající se zmíněné problematiky a okrajově s historickým vývojem města Police nad Metují a jeho nejbližším okolím.

Abstract: Bachelor thesis deals with a list of arbitrators crosses, wayside and other stone crosses in the micro Policko, which includes municipalities Bezděkov nad Metují, Bukovice, Czech Metuje, Mach, Police nad Metují, Dry Mine and Great Petrovic. Any such monument in the checkbox is using GPS devices is made photographic documentation and making an inventory describing a closer information which has been traced primarily through literature and archival. The work also introduces terminology and typology of the problems mentioned in passing and the historical development of the town Police nad Metují and its immediate surroundings.

Klíčová slova: Boží muka, Smírčí kříže, Kamenné kříže, Sakrální památky, Policko, Police nad Metují

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Polehla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz