Ing. Monika Horká

Bachelor's thesis

Pohybové hry a pohádky ve výuce snowboardingu dětí předškolního věku

Physical activity games and fairy tales in snowboarding courses of pre-schoolers
Abstract:
Předložená bakalářská práce obsahuje soubor pohybových pohádek pro výuku dětí předškolního věku na snowboardu. Teoretická část se zabývá vysvětlováním základních pojmů, jako je pohyb, hra a pohybová pohádka. Praktická část obsahuje pohybové pohádky. Pohádky provází výuku dětí od prvotního seznámení se snowboardem až ke smýkaným obloukům. Následuje ověření v praxi a návrhy na další zlepšení těchto pohádek …more
Abstract:
The submitted bachelor's thesis contains a set of motion fairy tales for teaching pre-school children to snowboard. The theoretical part deals with the explanation of basic concepts such as movement, game and motion fairy tale. The practical part presents movement fairy tales. Fairy tales accompany children's education from the initial acquaintance with snowboarding to sliding turns. This is followed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2023
  • Supervisor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta