Mgr. Jan Zálešák

Bakalářská práce

Strukturální charakterizace proteinů podílejících se na homologní rekombinaci

Structural characterization of proteins involved in homologous recombination
Anotace:
Homologní rekombinace (HR) je, vedle nehomologního spájení konců (NHEJ) a jednořetězcové hybridizace (SSA), klíčovým způsobem opravy dvouřetězcových zlomů DNA (DSB) a hraje životně důležitou roli i v dalších procesech DNA metabolismu, jako je např. meióza, DNA replikace, oprava poškozené DNA obecně aj. Poruchy homologní rekombinace mohou vést k patologickým důsledkům, např. genetickým chorobám nebo …více
Abstract:
Homologous recombination, with Non-homologous end-joining and Single strand annealing, is main DNA double strand break repair pathway and plays key role in other DNA metabolism processes including meiosis, DNA replication, DNA repair etc. Defects in the homologous recombination can be at the beginning of many diseases including genetic diseases or carcinogenesis. Structural studies of proteins involved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta