Gabriela Kreheľová

Bakalářská práce

Získavanie a výber pracovníkov v spoločnosti

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na personální činnost získávání a výběru zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a analytickou část. Jejím cílem je detailně popsat a analyzovat celý proces získávání a výběru ve vybrané společnosti a následně jej konfrontovat s teoretickou částí práce. Bakalářská práce je vypracována na základě odborné literatury a na základě interních informací …více
Abstract:
This thesis focuses on the personal activity of recruitment and selection. It is split into theoretical - methodological and analytical part. Its aim is to describe and analyze the entire process of recruitment and selection of employees in the chosen company, followed by its comparison to the theoretical part. The thesis is based on literature as well as internal information provided by human resources …více
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na personálnu činnosť získavania a výberu zamestnancov. Práca je rozdelená ne teoreticko - metodologickú a analytickú časť. Jej cieľom je detailne popísať a zanalyzovať celý proces získavania a výberu vo vybranej spoločnosti a následne ho konfrontovať s teoretickou časťou práce. Bakalárska práca je vypracovaná na základe odbornej literatúry a na základe interných informácii …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Marek Stříteský
  • Oponent: Andrea Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26689

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management