Tomáš Jevočin

Bakalářská práce

Multi-Account Cloud Management

Multi-Account Cloud Management
Anotace:
Cieľom tejto práce je vyvinúť nástroj, ktorý by pomohol so správou zdrojov definovaných naprieč viacerími AWS účtami. Text práce obsahuje základný popis Amazon cloudových riešení, existujúcich nástrojov a API slúžiacich na správu AWS, a vlastnosti vyvinutého nástroja. Vyvinutý nástroj poskytuje automatické dopĺňanie príkazov, cachovanie AWS zdrojov a prevolávanie príkazov naprieč viacerími AWS účtami …více
Abstract:
The goal of this thesis is to develop a tool, which would help manage resources located across multiple AWS accounts. The thesis's text describes Amazon cloud computing services in general, existing tools and APIs for managing AWS, and features of the developed tool. The developed tool features command completions, resource caching, and execution of commands against multiple AWS accounts and regions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Klimeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.